Muoriškių dolomito atodanGa

Stati siena su aštriais kietų uolienų kyšuliais, gausiomis nišomis, giliais plyšiais, per daugelį metų susispaudusių uolienų sluoksniais stūkso mielu Nemunėlio vardu pavadintos upės krante. Tai Muoriškių dolomito atodanga – nedidukas lopinėlis lietuvio akiai neįprasto vaizdo, nes labai jau nedaug uolų mūsų krašte rasti galima. Ši atodanga yra valstybės saugoma kaip vertingas geologinis objektas. Įspūdingiausios uolingosios … Tęskite Muoriškių dolomito atodanGa skaitymą